VVOB, UNICEF, và các đối tác quốc tế đồng hành cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam phát triển chương trình giáo dục mầm non mới » 1

Hội thảo trực tuyến “Phát triển chương trình giáo dục mầm non mới” có sự tham dự của hơn 160 đại biểu đến từ Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, các tổ chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực giáo dục, các viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

Hội thảo trực tuyến “Phát triển chương trình giáo dục mầm non mới” có sự tham dự của hơn 160 đại biểu đến từ Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, các tổ chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực giáo dục, các viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });