Trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời tại Ngày hội Taiwan Excellence Day » dai-su

Đại sứ hình ảnh chiến dịch Taiwan Excellence tại Việt Nam, ca sỹ - diễn viên Minh Hằng biểu diễn nhiều tiết mục sôi động tại Ngày hội

Đại sứ hình ảnh chiến dịch Taiwan Excellence tại Việt Nam, ca sỹ – diễn viên Minh Hằng biểu diễn nhiều tiết mục sôi động tại Ngày hội


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });