Trao-tang-may-tinh_truong-h » Trao-tang-may-tinh_truong-h

Ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT (bên phải), và cô Fiona Li, Giám đốc Đối ngoại Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam trao tặng máy tính cho Trường THCS xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (đại diện là Hiệu trưởng nhà trường)

Ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT (bên phải), và cô Fiona Li, Giám đốc Đối ngoại Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam trao tặng máy tính cho Trường THCS xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (đại diện là Hiệu trưởng nhà trường)


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });