Qualcomm ra mắt nền tảng Open RAN 16 5G đầu tiên trong ngành, dành cho các thiết bị trạm thu phát cỡ nhỏ (Small Cells) » 2. Open RAN 16 5G dành cho các thiết bị trạm thu phát cỡ nhỏ

2. Open RAN 16 5G dành cho các thiết bị trạm thu phát cỡ nhỏ


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });