ba » ba

Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam (đứng giữa); ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (bên trái) và ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám Đốc Nestlé Việt Nam (bên phải) cùng các khách mời quan trọng cắt băng khánh thành Trung Tâm Phân Phối Nestlé Bông Sen.

Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam (đứng giữa); ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (bên trái) và ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám Đốc Nestlé Việt Nam (bên phải) cùng các khách mời quan trọng cắt băng khánh thành Trung Tâm Phân Phối Nestlé Bông Sen.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });