LIBERTY RA MẮT SẢN PHẨM MỚI, BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆN CHO GIA ĐÌNH VIỆT » ~ai-da001ea2-02b0-473c-a454-683ccaba1754_

Nắm bắt nhu cầu khác nhau của từng nhóm khách hàng, gói bảo hiểm dành cho gia đình hai thế hệ, cha mẹ và con cái Liberty FamilyCare triển khai năm chương trình bảo hiểm linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của từng gia đình Việt.

Nắm bắt nhu cầu khác nhau của từng nhóm khách hàng, gói bảo hiểm dành cho gia đình hai thế hệ, cha mẹ và con cái Liberty FamilyCare triển khai năm chương trình bảo hiểm linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của từng gia đình Việt.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });