Lấy cộng đồng làm nền tảng để tạo các cơ hội cho thay đổi » Sun-Life—Hình-1

Sun Life Châu Á tổ chức giải chạy Resolution Run 2019 quyên góp hơn 4,3 tỷ đồng cho các tổ chức từ thiện để chung tay nghiên cứu và phòng chống bệnh đái tháo đường

Sun Life Châu Á tổ chức giải chạy Resolution Run 2019 quyên góp hơn 4,3 tỷ đồng cho các tổ chức từ thiện để chung tay nghiên cứu và phòng chống bệnh đái tháo đường


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });