Huawei thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học » 2

Ông William Xu có bài chia sẻ về chủ đề “Hợp tác ngành công nghiệp và đại học để đổi mới và ươm mầm nhân tài”

Ông William Xu có bài chia sẻ về chủ đề “Hợp tác ngành công nghiệp và đại học để đổi mới và ươm mầm nhân tài”


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });