Danisa đồng hành cùng người tiêu dùng gửi quà tặng tri ân đến đội ngũ y bác sĩ » 5.-Danisa-Booth

Bộ quà tặng Trung thu Danisa phiên bản giới hạn hiện có mặt tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc và cửa hàng online tại: http://bit.ly/Danisa-qua-tang-trung-thu

Bộ quà tặng Trung thu Danisa phiên bản giới hạn hiện có mặt tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc và cửa hàng online tại: http://bit.ly/Danisa-qua-tang-trung-thu


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });