Áp dụng công nghệ thực tế ảo trải nghiệm bất động sản » Hình-6

Đại diện Interhome và Lennar trao giải cho khách hàng trúng thưởng trong phần bốc thăm may mắn trực tiếp tại sự kiện. Ông Steve Lê, Đồng sáng lập Interhome (Bên trái); Ông Chris Đặng, Nhà sáng lập Interhome (Thứ 4 từ trái sang); Ông Steven Lawson, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á Lennar International (Ngoài cùng)

Đại diện Interhome và Lennar trao giải cho khách hàng trúng thưởng trong phần bốc thăm may mắn trực tiếp tại sự kiện. Ông Steve Lê, Đồng sáng lập Interhome (Bên trái); Ông Chris Đặng, Nhà sáng lập Interhome (Thứ 4 từ trái sang); Ông Steven Lawson, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á Lennar International (Ngoài cùng)


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });