Nu-Skin—Hinh-3 » Nu-Skin—Hinh-3

Hàng trăm nhân viên và nhà phân phối của Nu Skin Việt Nam hào hứng chạy marathon "Chạm tới tương lai xanh"

Hàng trăm nhân viên và nhà phân phối của Nu Skin Việt Nam hào hứng chạy marathon “Chạm tới tương lai xanh”


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });