1 » 1

Với châm ngôn “Shop the best in local” (Tạm dịch: Tận hưởng những sản phẩm nội địa tuyệt vời nhất), Design Orchard mang đến cho du khách các thiết kế trong nước đặc sắc

Với châm ngôn “Shop the best in local” (Tạm dịch: Tận hưởng những sản phẩm nội địa tuyệt vời nhất), Design Orchard mang đến cho du khách các thiết kế trong nước đặc sắc


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });